Bestuur en commissies

Het bestuur van de club ziet er als volgt uit:

Martien Sponselee Voorzitter
Gerben Geus Secretaris
Ben Huisman Penningmeester
Brigitte Sponselee Bestuurslid (toernooien)
Jos Morcus Bestuurslid (onderhoud)
Jacques Serrure Bestuurslid (commerciële commissie)
Tilly van Waardenburg Bestuurslid (jeugd)

Overige, niet commissie gerelateerde taken:

Fernando Torres-Vuyk Inkoop kantine
Berend Sponselee PR, Facebook, Website
Honny van Dorsselaer Website
Loes Asselman Lady Day