Bestuur en commissies

Het bestuur van de club ziet er als volgt uit:

Martien Sponselee Voorzitter
Gerben Geus Secretaris
Ben Huisman Penningmeester
Brigitte Sponselee Bestuurslid (toernooien)
vacature Bestuurslid (onderhoud)
Fernando Torres-Vuyk Bestuurslid (commerciële commissie)
Tilly van Waardenburg Bestuurslid (jeugd)

Overige, niet commissie gerelateerde taken:

Fernando Torres-Vuyk Inkoop kantine
Berend Sponselee PR, Facebook, Website
Honny van Dorsselaer Website
Loes Asselman Lady Day